Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny

Mapa serwisu

Aktualności

Aktualności

Archiwum

Archiwum przetargów

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Centrum Prywatności (RODO)

Dokumenty do pobrania

Klauzule informacyjne

Ciekawe strony

Ciekawe strony

FAQ

FAQ

Galeria

Galeria

Ulica Sienkiewicza

Wiadukt na ulicy Krakowskiej

IiS

Infrastruktura i Środowisko

Inwestycje

Inwestycje zrealizowane

Inwestycje zrealizowane w roku 2007

Inwestycje zrealizowane w roku 2008

Inwestycje zrealizowane w roku 2009

Inwestycje zrealizowane w roku 2010

Wizualizacje

Kanały technologiczne w drogach

Kanały technologiczne w drogach

Konsultacje społeczne

Aktualne konsultacje społeczne

Archiwum ogłoszeń

Raporty z konsultacji społecznych

Kontakt

Kontakt

Laboratorium Drogowe MZD

Laboratorium Drogowe Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

MZD

Start

Wykaz ulic

Zimowe utrzymanie ulic miasta 2007/2008

O nas

O nas

Plany postepowań o udzielenie zamówienia

Plany postepowań o udzielenie zamówienia - 2018

Plany postepowań o udzielenie zamówienia - 2019

Plany postepowań o udzielenie zamówienia - 2020

Praca w MZD

Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy

Wyniki konkursów

Profil nabywcy

Profil nabywcy - roboty - 2019

Profil nabywcy - roboty - 2020

Profil nabywcy - roboty budowlane - 2017

Profil nabywcy - roboty budowlane - 2018

Profil nabywcy - usługi - 2018

Profil nabywcy - usługi - 2019

Profil nabywcy - usługi - 2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Polska Wschodnia

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską.

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc Etap III

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach

RPO

Pozostałe Inwestycje realizowane w ramach RPOWŚ

Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - Etap I

Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - Etap II

Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - Etap III

RPW

Rozwój Polski Wschodniej

Sprzedaż i dzierżawa

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania

Struktura MZD

Struktura MZD

Utrudnienia

Zmiany organizacji ruchu

Utrudnienia

Zamówienia Publiczne

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenia o zamowieniu

Zamówienia wyłączone spod ustawy

Informacje o udzieleniu zamówienia

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenia o zamówieniu

Zamówienia wyłączone spod ustawy UE

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Copyright 2005 by Run Digital

designed by made your web.com