Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Oferty pracy

Ogłosiliśmy dwa konkursy na stanowiska Referentów w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji Dróg. Aplikacje można składać do dnia 06.02.2023 r. Szczegóły w zakładce "Praca w MZD". 

Zmieniony ( 26.01.2023. )
 
Ul. Wojska Polskiego - całkowite zamknięcie

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 06.02 br firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego (DW 764) w związku z prowadzoną inwestycją drogową.
Ulica Wojska Polskiego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wyjazdu z pętli na Bukówce do skrzyżowania z ul. Klecką (bez skrzyżowania). Objazd zamkniętego odcinka w obu kierunkach zostanie wyznaczony przez ul. Wojska Polskiego - Mójczę – (m.Kielce) ul. Prostą – Wikaryjską – Sandomierską – Źródłową – Tarnowską - Pileckiego.   
Zakładany czas obowiązywania powyższej organizacji ruchu wynosi pięć miesięcy.

Zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Wojska Polskiego jest spowodowane przede wszystkim wysokim stopniem skompilowania prac oraz warunkami gruntowymi na odcinku robót „na górce” pomiędzy pętlą autobusową a ul. Klecką. W związku ze znaczną zmianą niwelety na tym fragmencie ulicy konieczne jest wykonanie prac w zakresie rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie wykopów dochodzących lokalnie do głębokości 3,6 m (od terenu istniejącego),  wykonanie kanalizacji deszczowej, muru oporowego, konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią.
Głębokie wykopy jak i skomplikowane warunki gruntowe - gdzie zgodnie z dokumentacją projektową do odspojenia jest 8 900 m3 skały oraz wykop w ilości 4900 m3 gruntu - uniemożliwiają wdrożenie innej organizacji ruchu niż całkowite zamknięcie np. ruchu wahadłowego. Przy tak znacznych różnicach wysokości próba utrzymywania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu byłaby skrajnie niebezpieczna ze względu na ryzyko osunięcia skarp i stanowiłaby zagrożenie dla użytkowników drogi.

Zmieniony ( 25.01.2023. )
 
Od Nowego Roku nowe stawki za postój w Strefie Płatnego Parkowania

Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku z podjętą w listopadzie Uchwałą Rady Miasta Kielce, od Nowego Roku ulegają zmianie wysokości opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w Strefie Płatnego Parkowania.  

Uwaga! Użytkownicy aplikacji mobilnych mają 25% bonifikaty za postój. W kieleckiej SPP funkcjonują aplikacje AnyPark, ePark, mPay, moBilet, skycash.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z &18 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach „za nieuiszczenie opłaty pojazdów samochodowych w SPP lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, MZD pobiera opłatę dodatkową w wysokości – 200 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu trzech dni roboczych liczonych od daty wystawienia zawiadomienia-wezwania jej wysokość wynosi 50% opłaty dodatkowej – 100 zł.

Zmieniony ( 09.01.2023. )
 
Komunikat - zajęcie pasa drogowego w okresie zimowym
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w okresie zimowym tj od 13 grudnia br. aż  do odwołania,  nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu  prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, każdy złożony wniosek na  zajęcie pasa drogowego będzie rozpatrzony indywidualnie.
Zmieniony ( 27.12.2022. )
 
Akcja zima 2022/2023
Wybrana grafikaPoniżej prezentujemy kolejność  zimowego utrzymania ulic miasta Kielce w sezonie 2022/2023 r. 
Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania można kierować pod numer telefonu: 41 34 02 890
Zmieniony ( 23.11.2022. )
Czytaj całość
 
Sprzedaż abonamentów i identyfikatorów
W związku z podjęciem uchwały nr LXVIII/1371/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty  za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej  oraz sposobu pobierania tych opłat wstrzymana zostaje w roku bieżącym sprzedaż abonamentów i identyfikatorów, których termin ważności upływa po 01.01.2023 r. z uwagi na zmianę cennika opłat zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały nr j. w.
Zmieniony ( 13.12.2022. )
Czytaj całość
 
Faktury za parkowanie
Zmieniony ( 14.12.2022. )
Czytaj całość
 
Skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 01.12 br. firma Strabag planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego.
Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia ul. Jagiellońskiej w obrębie skrzyżowania oraz ulica Karczówkowska na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szkolnej.
Ruch na ul. Jagiellońskiej w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią zachodnią (od strony Ogrodu Botanicznego). Na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Kamińskiego zostanie wyznaczone mini rondo.  
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy DPS zostanie przełączona w tryb żółty pulsacyjny.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.
 
Ul. Chorzowska - ruch wahadłowy
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 16.11.2022 r. na ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ustronie planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Utrudnienia spowodowane są remontem nawierzchni na odcinku 600 metrów. Organizacja ruchu obowiązywać będzie około trzech tygodni.
 
Ul. Wojska Polskiego - ograniczenie tonażu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 14.10.2022 na rozbudowywanej ul. Wojska Polskiego (odcinek od ronda Czwartaków do granicy miasta) zostanie wprowadzony zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej i wojska.
Objazd dla pojazdów ciężkich w obu kierunkach został wyznaczony przez Daleszyce – Górno – DK 74 i S 74 – (Kielce) al. Solidarności – ul. Źródłowa – Ul. Tarnowska.
Zmieniony ( 12.10.2022. )
 
Ul. Berberysowa, Dąbka, Starzyńskiego - zamknięcie wlotów do ul. Wojska Polskiego
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 05.10.2022 r. w związku z budową nowej jezdni zamknięte dla ruchu zostaną wloty ulic: Berberysowej, Dąbka i Starzyńskiego do ul. Wojska Polskiego. Dojazd do ww. ulic możliwy będzie poprzez ul. Grota –Roweckiego i Teligi.
 
Ul. Żniwna - ruch jednokierunkowy na całej długości
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 11.10.2022 r. w związku z budową poszerzeń pod pasy rowerowe na całej ul. Żniwnej tj. od ul. Taylora do ul. Domaszowskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca. 
Zmieniony ( 30.09.2022. )
 
Al. IX Wieków Kielc/Winnicka/Źródłowa - utudnienia
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z  21/22.09.2022 r. firma Strabag realizująca budowę drogi dla rowerów w ramach projektu Kielecki Rower Miejski planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. IX Wieków Kielc z ul. Źródłową.
Wyłączony zostanie skrajny prawy pas ruchu oraz chodnik na al. IX Wieków Kielc na odcinku pomiędzy ul. Winnicką i ul. Źródłową. Skręt w prawo z al. IX Wieków Kielc w ul. Źródłową możliwy będzie z sąsiedniego, środkowego pasa ruchu. Ruch pieszych zostanie skierowany na ul. Winnicką i ul. Jarońskich. Ponadto wyłączone zostanie przejście dla pieszych przez al. IX Wieków Kielc po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Źródłową i al. Solidarności. Przejście możliwe będzie po wschodniej stronie skrzyżowania.
Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca.
Zmieniony ( 19.09.2022. )
 
Ul. Wojska Polskiego - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 14.09.2022 r. firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego. Na odcinku pomiędzy ulicami Berberysową i płk. Dąbka wdrożony będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co związane jest z koniecznością budowy kolejnego etapu kanalizacji deszczowej. Powyższa organizacja ruchu obowiązywać będzie około jednego miesiąca.
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 24
designed by made your web.com