Menu Content/Inhalt
Start
Witamy na stronach Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
Ul. św. Leonarda, Bodzentyńska - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 25.06.2020 w związku z przeznaczeniem powierzchni ulic na ogródki restauracyjne zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. św. Leonarda i Bodzentyńskiej.
Na ul. św. Leonarda na odcinku do skrzyżowania z ul. Wesołą do Rynku zostaną zlikwidowane miejsca postojowe oraz zostanie wyznaczony kontraruch rowerowy. Parkowanie nie będzie także możliwe po południowej stronie ul. św. Leonarda nas odcinku ok. 30 metrów od skrzyżowania z ul. Wesołą w stronę wschodnią.
Na ul. Bodzentyńskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Wesołą do Rynku zostanie zmodyfikowana lokalizacja postojów Taxi, które zostaną wyznaczone z dwóch sekcjach.
Zmieniony ( 23.06.2020. )
 
Ul. Zagnańska, Witosa - zmiany w organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 22.06.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w obszarze ul. Zagnańskiej i Witosa
1.    W związku z budową nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Zagnańskiej i Witosa dla ruchu kołowego zostanie zamknięty północny wlot ul. Zagnańskiej do skrzyżowania. Objazd zamkniętego odcinka w obu kierunkach zostanie wyznaczony ul. Witosa – Peryferyjną.
2.    Na ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Wincentego z Kielc zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 64/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 741,33 złotych (siedemset czterdzieści jeden złotych 33/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego udziału wynoszącego 1/6 część prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0006 miasto Kielce, gmina Kielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1175/1 0 powierzchni 0,0013 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Stanisławy Pela pod warunkiem przedłożenia przez nich dokumentu potwierdzającego ich prawo do udziału w przedmiotowej nieruchomości należącego do zmarłej Stanisławy Pela na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02 listopada 2018 r. znak SPN.III.7820.1.17.2018, tj. 25 października 2019 r. w postaci prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Stanisławie Pela - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”

Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 08.06.2020. )
 
Strefa Płatnego Parkowania - zawieszenie opłat od 11.05.2020 r.
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym na mocy Uchwały Rady Miasta Kielce z dnia 23.04.2020 r. od dnia 11.05.2020 r zostają zawieszone opłaty za postój w kieleckiej Strefie Płatnego Parkowania. Termin ważności wykupionych abonamentów i identyfikatorów przedłuża się o czas obowiązywania wskazanej regulacji.
Zmieniony ( 28.04.2020. )
 
Zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego
W związku z trwającym stanem epidemii, istniejącymi zaleceniami dotyczącymi przemieszczania się, małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku oraz koniecznością poszukiwania oszczędności, podjęto decyzję o wyłączeniu w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta począwszy od dnia 21.04 br. w następujących lokalizacjach:
Zmieniony ( 21.04.2020. )
Czytaj całość
 
Ul. Rajtarska - zmiany w organizacji ruchu
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 23.04.2020 r. zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Rajtarskiej pomiędzy ul. Kordeckiego a ul. Sobieskiego. Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców.  
Zmieniony ( 22.04.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 12 - 22 z 31
designed by made your web.com