Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic Drukuj Wyślij znajomemu
26.05.2011.

 Regionalny program    Operacyjny


Inwestycja pn. Przebudowa Placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach to kolejny element realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Etap I” realizowanego w ramach Działania  6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-13. Po realizacji projektu obszar Śródmieścia Kielc stanie się terenem atrakcyjnym przestrzennie, społecznie i gospodarczo. Podstawową grupę odbiorców będą stanowić mieszkańcy, dla których poprzez stworzenie nowych przestrzeni publicznych, poprawę estetyki już istniejących i ograniczenie ruchu samochodowego Śródmieście stanie się rzeczywistym centrum życia społeczno – kulturalnego Kielc, nabierze charakteru miejsca spotkań i spacerów. Wpłynie to pozytywnie na wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców. Przebudowane place na obszarze objętym projektem będą mogły stać się miejscem organizacji imprez kulturalnych.  Dzięki realizacji projektu zapewniony zostanie spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta, a przy okazji całego regionu, gdyż Kielce stanowią główny ośrodek metropolitalny, pełniąc m.in. funkcje kulturalne, administracyjne, usługowe i turystyczne oraz charakteryzując się wyższą niż średnia dla regionu dynamiką rozwoju gospodarczego.

Przed rozpoczęciem rewitalizacji Placu NMP był on w praktyce trawnikiem w okolicy którego jest pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki. W obrębie ulic Kapitulnej, Dużej, Małej, Jana Pawła i Czerwonego Krzyża na odcinku od ul. Sienkiewicza do Placu NMP odbywał się ruch samochodowy. Po zakończeniu inwestycji, które zaplanowano 30 listopada 2011 roku plac zmieni swój dotychczasowy charakter. Ruch samochodowy w jego sąsiedztwie będzie ograniczony i uspokojony. Plac zostanie wyłożony granitowymi płytami, stanie się miejscem reprezentacyjnym, chętnie odwiedzanym przez kielczan, turystów.
Wartość kontraktu realizowanego przez firmę: Zakład Kamieniarski Furmanek Sp.J. z Daleszyc wynosi 7 mln. 245 tys. 818,56zł.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
 

 


Realizacja 
następny artykuł »
designed by made your web.com