Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy (kanalizacji deszczowej, itp)
Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy (kanalizacji deszczowej, itp) Drukuj Wyślij znajomemu
09.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres  i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.
Do wniosku należy dołączyć:

  • orientację z mapy topograficznej w skali 1:10 000 - 1 egz.
  • zagospodarowanie terenu na mapce sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 (format min. A3) z domiarami osi urządzeń i obiektów do punktów stałych n.p. krawężników - 2 egz.
  • inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, MZD Kielce może żądać dodatkowych dokumentów)  
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 34-02-800, 34-02-868, fax. 34-02-830
Opłaty:
Czyność urzędowa niepodlegająca opłacie skarbowej
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie:-zgodnie z KPA
Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Informacje dodatkowe:
brak
Wnioski do pobrania
Zmieniony ( 30.05.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com