Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Budowa, przebudowa zjazdu
Budowa, przebudowa zjazdu Drukuj Wyślij znajomemu
01.01.2008.

Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu.

Wymagania formalne

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej lub jej pełnomocnika) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi.

W związku z powyższym wniosek może złożyć wyłącznie osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd lub na podstawie pełnomocnictwa jej pełnomocnik.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę, na którą ma być wykonany zjazd, Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i następnie występuje do zarządcy drogi o zgodę
na lokalizację zjazdu.
 Wymagane dokumenty
 Wniosek wraz z załącznikami
 Druk wniosku do pobrania
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 34-02-800, fax. 34-02-830
 Opłaty skarbowe
  • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa – 17,00 zł
  • wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację (przebudowę) zjazdu – 82,00 zł
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).
Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:

Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Za wybudowanie (przebudowę) zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust.4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Zmieniony ( 30.12.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com