Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Lokalizacja schodów, pochylni w pasie drogowym
Lokalizacja schodów, pochylni w pasie drogowym Drukuj Wyślij znajomemu
03.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP, proponowaną lokalizację umieszczenia urządzenia. Do wniosku należy dołączyć:

  • Orientację z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub 1:10 000,
  • Plan zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 z wrysowanymi i zwymiarowanymi urządzeniami,
  • potwierdzenie wniesienia ustawowej opłaty
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel.
34-02-800 fax. 34-02-830
Opłaty:
Za w/w urządzeń pasie drogowym pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 3-6 i 8-11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 21 ust. 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3, 6, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016r., poz. 1264) oraz § 1 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik
Informacje dodatkowe:
Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia w/w urządzeń, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)
Wnioski do pobrania
Zmieniony ( 13.09.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com