Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Punkt handlowo - usługowy w pasie drogowym
Punkt handlowo - usługowy w pasie drogowym Drukuj Wyślij znajomemu
05.01.2008.
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer PESEL lub  NIP, powierzchnię punktu, proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.
Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan sytuacyjny z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji obiektu handlowo-usługowego,
  • Projekt obiektu handlowo-usługowego,
  • Pozwolenie na budowęa
Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 41
34-02-800, 34-02-865, fax. 34-02-830
Opłaty:
Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej
Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 3-6 i 8-11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
Podstawa prawna:
Podstawa Prawna - art. 20 pkt 8, art. 21 ust. 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3, 4, ust. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) oraz § 1 uchwały Nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Informacje dodatkowe:
Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty (art.40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. DZ.U. 2023r., poz 645 z późn. zm.)
Wnioski do pobrania:
Zmieniony ( 18.08.2023. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com