Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Raporty z konsultacji społecznych arrow Wynik konsultacji społecznych: "Ulica Zgórska w Kielcach"
Wynik konsultacji społecznych: "Ulica Zgórska w Kielcach" Drukuj Wyślij znajomemu
02.02.2011.

Wybrana grafika

Wynik z konsultacji społecznych dotyczących Ulicy Zgórskiej w Kielcach

 

 


W czasie trwania konsultacji wpłynęło w sumie 6 wniosków, wszystkie zostały przeanalizowane. Wnioski były składane głównie przez mieszkańców terenów będących poza zakresem projektu budowlanego inwestycji. Zestawienie wniosków wraz z odpowiedziami zamieszczono w załączniku nr 1.
Treść wniosków w tabeli została uproszczona i uwzględnia wyłącznie konkretne opinie i petycje do przedstawionego rozwiązania projektowego. Uwagi zostały przypisane konkretnym osobom składającym wniosek oraz ulicy i w miarę możliwości numerowi ewidencyjnemu działki, której petycja dotyczy.
Ponadto zapisano wnioski mieszkańców, które padły bezpośrednio na spotkaniu. 
Wnioski dotyczące przejęcia wód deszczowych z odcinka ulicy Przegony zostaną uwzględnione w dalszej dokumentacji projektowej.
Natomiast większość wniesionych wniosków dotyczyła maksymalnego zmniejszenia zakresu budowy ulicy Zgórskiej w szczególności zmniejszenia jezdni do szerokości 4,5 m lub zmniejszenie szerokości chodników. Mieszkańcy przyznają, że stan techniczny drogi jest zły ale opór z ich strony budzi konieczność oddania części posesji. Większość uwag nie jest możliwa do przyjęcia z uwagi na ich niezgodność z warunkami technicznymi dla dróg.
Ponadto uzyskano opinię z  Biura Planowania Przestrzennego z której wynika, że: „ulica Zgórska stanowi dla terenów przyległych potencjalną, główną oś komunikacyjną, która zapewni połączenie z podstawowym układem komunikacyjnym miasta oraz obwodnicą drogi krajowej poprzez ul. Łopuszniańską.
Dodatkowo w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce” w rejonie ul. Zgórskiej przewidziano tereny rozwojowe zabudowy jednorodzinnej, dlatego w przyszłości mogą powstać kolejne linie zabudowy, a więc i znaczenie przedmiotowej ulicy będzie wzrastać. W związku z powyższym pozostanie przy istniejącej klasie technicznej oraz szerokości pasa drogowego min. 12m, jest w pełni uzasadnione.

Pliki do pobrania
Zmieniony ( 02.02.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com