Menu Content/Inhalt
Start arrow Konsultacje społeczne arrow Raporty z konsultacji społecznych arrow Wynik konsultacji społecznych - Konsultacje społeczne - „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu ...
Wynik konsultacji społecznych - Konsultacje społeczne - „Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu ... Drukuj Wyślij znajomemu
16.04.2010.

Wynik konsultacji społecznych dotyczących:

 "Przebudowa i rozbudowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych"


W większości, wnioski mieszkańców dot. uzupełnienia rozwiązania sytuacyjnego ulic o zjazdy na posesję oraz korektę istniejących zjazdów zostały wprowadzone i przedstawione na załączniku graficznym nr 4. W odpowiedzi na równie częste wnioski o poszerzenie jezdni ulic, zostanie sporządzone dodatkowe rozwiązanie sytuacyjne ulic: Studziankowskiej, Narwickiej, Tobruckiej, Helskiej, Oksywskiej o poszerzonych jezdniach, bez chodników i opasek, lecz w dalszym ciągu z zachowaniem jezdni jako ciągów pieszo – jezdnych i strefy zamieszkania jako najlepszym rozwiązaniem dla ulic obsługujących tereny mieszkaniowe. W celu uspokojenia ruchu planuje się wprowadzić lokalne zwężenia ulic. Brak chodników jako wydzielonych ciągów dla pieszych oraz objęcie ulic strefą zamieszkania, gdzie pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, wymusza na kierowcach redukcję prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności. Rysunki z nowym rozwiązaniem zostaną przedstawione po opublikowaniu niniejszego Raportu, na spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców poszczególnych ulic.
 
Równie częste wnioski mieszkańców dotyczyły uwzględnienia w dokumentacji projektowej budowy ulic budowy kanalizacji teleinformatycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na konieczność przejęcia przyległych do ulic terenów pod projektowany pas drogowy, budowa dróg na osiedlu Ostra Górka wymaga uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, Poz. 1194) w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, Poz. 115) droga jest budowlą wraz drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno – użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu. Przedmiotowa kanalizacja sanitarna i teleinformatyczna nie jest związana w jakimkolwiek stopniu z prowadzeniem ruchu drogowego, a więc nie może być przedmiotem budowy w ramach inwestycji drogowej. Oczywiście realizacja tych obiektów jest jak najbardziej wskazana przed budową ulic. Należałoby więc opracować odrębne dokumentacje projektowe, obejmujące budowę kanalizacji teleinformatycznej i sanitarnej oraz uzyskanie odrębnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również odpowiednio skoordynować te projekty z aktualnie opracowywanym projektem budowy ulic na Ostrej Górce i przebudowywaną w związku z tym istniejącą infrastrukturą.  Z uwagi jednak na brak miejsca w projektowanych pasach drogowych na dodatkową infrastrukturę techniczną, należy uwzględnić konieczność zlokalizowania kanalizacji sanitarnej i teleinformatycznej częściowo na prywatnych posesjach i uzyskania zgód mieszkańców na takie rozwiązanie. W konsekwencji, połączenie tych projektów znacznie wydłuży i skomplikuje proces projektowania zasadniczego przedsięwzięcia, jakim jest budowa ulic. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie niezależnych dokumentacji kanalizacji teleinformatycznej i sanitarnej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń i odpowiednie skoordynowanie ich z przebudową istniejących sieci infrastruktury w ramach budowy ulic na Ostrej Górce. Dokumentacja projektowa budowy ulic powinna iść osobnym tokiem, a w przypadku uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla kanalizacji teleinformatycznej i sanitarnej, samą budowę ulic można opóźnić.

Pliki do pobrania:
 
Zmieniony ( 23.04.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com