Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa i rozbudowa płyty Rynku i okolicznych ulic ... Drukuj Wyślij znajomemu
03.12.2009.
 
Regionalny program Operacyjny

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza  do Rynku)
Obecnie płyta Rynku w Kielcach posiada charakter skrzyżowania z wyspą centralną, na której zlokalizowany jest skwerek z zielenią. Do rynku posiadają włączenie ulice: Piotrkowska, Warszawska, Bodzentyńska, Św. Leonarda, Duża, Mała. Na Rynku występuje ruch okrężny oraz znajdują się zatoki parkingowe. W celu zapewnienia Rynkowi funkcji miejsca spotkań i spacerów niezbędne jest wyłączenie placu z ruchu kołowego.
Docelowo zlikwidowany zostanie ruch samochodowy po płycie Rynku oraz miejsca postojowe na placu, ul. Małej i Dużej. Wjazd na Rynek będzie dostępny jedynie dla autobusów ekologicznych ul. Warszawską przez Rynek do ul. Piotrkowskiej. Ulice Mała i Duża nabiorą funkcji deptaka miejskiego. Rewitalizacją objęty zostanie obszar 1.3278 ha.
 
Zrewitalizowany obszar Śródmieścia Kielc stanie się terenem atrakcyjnym przestrzennie, społecznie i gospodarczo. Podstawową grupę odbiorców będą stanowić mieszkańcy, dla których poprzez stworzenie nowych przestrzeni publicznych, poprawę estetyki już istniejących i ograniczenie ruchu samochodowego Śródmieście stanie się rzeczywistym centrum życia społeczno – kulturalnego Kielc, nabierze charakteru miejsca spotkań i spacerów. Wpłynie to pozytywnie na wzrost aktywności rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców. Przebudowane place na obszarze objętym projektem będą mogły stać się miejscem organizacji imprez kulturalnych. Kolejną grupą odbiorców, których problemy zostaną zaspokojone w ramach realizacji projektu stanowią polscy i zagraniczni turyści odwiedzający województwo świętokrzyskie, w tym miasto Kielce.
 
Efektem zadania będą przebudowane 2 place (Rynek i Pl. Św. Tekli), a także ulice: ul. Duża na odcinku o dł. 0,09414 km z wyłączeniem ruchu samochodowego, ul. Mała o dł. 0,1099 km z wyłączeniem ruchu samochodowego, ul. Warszawska o dł. 0,04919 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

Wizualizacja
 

Realizacja
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com