Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala ... Drukuj Wyślij znajomemu
Regionalny program Operacyjny

Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
 
W chwili obecnej obszar, na którym realizowana będzie inwestycja, nie posiada zorganizowanej sieci komunikacyjnej. Ruch kołowy i pieszy odbywa się po prowizorycznie wytyczonych trasach, które nie spełniają kryteriów zaplanowanego tam ruchu związanego z obsługą budynków szpitala oraz Archiwum Państwowego.
Trasa przyszłej ulicy biegnie na terenie z zabudową zróżnicowaną, budynki parterowe, jedno i dwu piętrowe. Lokalna kanalizacja ogólno spławna, z lokalnymi trasami zasilania energetycznego, trasami wodociągów, lokalnego ciepłociągu.
 
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do nowopowstałych budynków Oddziału Psychiatrycznego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Kielcach oraz budynków Archiwum Państwowego, poprzez budowę nowej ulicy dojazdowej i włączenie jej do miejskiej sieci drogowej poprzez istniejącą ulicę Kusocińskiego. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność regionu, bezpieczeństwo ruchu, oraz przyczyni się do pobudzania przedsiębiorczości w województwie. Powstająca ulica zapewni dojazd do terenów, na których znajdują się ważne instytucje społeczne, a mianowicie Szpital Psychiatryczny oraz Archiwum Państwowe, a także planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Hospicjum.
 
W zakres rzeczowy projektu wchodzi:
  • Budowa jezdni drogi (dł. 789 m, nośność 80 kN/oś)
  • Budowa chodnika dł. 670 m
  • Budowa oświetlenia ulicznego (21 słupy, 678 m linii kablowej) 
  • Budowa kanalizacji deszczowej dł. 827 m
  • Roboty towarzyszące (wycinka drzew, przełożenia ogrodzeń)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com