Menu Content/Inhalt
Start arrow Kontakt arrow Numery telefonów wewnętrznych
Numery telefonów wewnętrznych Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.
Wydziały, referaty i numery wewnętrzne w MZD w Kielcach
Nazwa wydziału, referat Numer
pokoju
Numer
telefonu
wewn.
Dyrektor 105
850
Z-ca dyrektora ds. utrzymania
106
850
Z-ca dyrektora ds. inwestycji
104
850
sekretariat 101
850
   
Wydział finansowo - księgowy
- Główny księgowy 102854
- referat budżetu i analiz

109

856,886
- referat księgowości

108,124

872
857,889

- kasa 007
808
- referat windykacji 103,110855,888
- referat funduszy strukturalnych112
859,860
- samodzielne stanowisko ds. Ubezpieczeń107
858
   
Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu
- Kierownik wydziału 119878
- referat inżynierii ruchu i systemów sterowania
119
117
878
881
- referat obsługi komunikacyjnej
118
879, 880
   
Wydział Utrzymania i Eksploatacji Dróg
  
- Kierownik wydziału
125

862

- referat utrzymania dróg

123
124
111

874
876
863
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego 008
111
861,865
873
   
Wydział Realizacji Inwestycji
- Kierownik wydziału
005 813
- referat inwestycji drogowych

010,113

801, 821

- referat mostów010,113
805,825
   
Wydział Infrastruktury Technicznej
- Kierownik wydziału  
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej011
012
806
807
- referat kanalizacji deszczowej 115
121
867,868
877,882
   
Wydział Przygotowania Inwestycji
- Kierownik wydziału
004 831
- referat dokumentacji 002
004
009
823
804,824
   
Wydział Przygotowania Inwestycji
- Kierownik wydziału006
803
   
Wydział Geodezji i Gospodarowania Gruntami
- Kierownik wydziału
116869
- Inspektorzy

116

869
870
871
- ewidencja dróg 116
871
   
Wydział Zamówień Publicznych
  
- kierownik wydziału
003
822
- Inspektorzy
003
802,822,
832
   
Wydział organizacyjno - administracyjny
- kierownik wydziału
114866
- biuro obsługi interesantów
014
800,890
   
Radcy Prawni 114
866
   
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki 001 810
   
Samodzielne stanowisko ds. Kontaktów z Mediami
005
836
   
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac
103
855
   
Laboratorium 
013
809, 829 
   
Główny specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
006803
   
Samodzielne stanowisko ds. BHP
107858
   
Wydział obsługi Strefy Płatnego Postoju - ul. Kościuszki 14
- biuro obsługi 841
843
- kierownik wydziału 840
- serwis parkomatów 842
Zmieniony ( 02.02.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com