Menu Content/Inhalt
Start arrow Kontakt arrow Numery telefonów wewnętrznych
Numery telefonów wewnętrznych Drukuj Wyślij znajomemu
15.04.2009.
Wydziały, referaty i numery wewnętrzne w MZD w Kielcach
Nazwa wydziału, referat Numer
pokoju
Numer
telefonu
wewn.
Dyrektor 105
850
Z-ca dyrektora ds. utrzymania
106
850
Z-ca dyrektora ds. inwestycji
104
850
sekretariat 101
850
   
Wydział finansowo - księgowy
- Główny księgowy 102854
- referat budżetu i analiz

109
124

886
872
- referat księgowości

108
109
124

857
856
872

- kasa 007
808
- referat windykacji

103
110

855
888
- referat funduszy strukturalnych112
859,860
   
Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu
- Kierownik wydziału 119878
- referat inżynierii ruchu i systemów sterowania

119
117
121

878
881
882
- referat obsługi komunikacyjnej
118
879, 880
   
Wydział Utrzymania i Eksploatacji Dróg
  
- Kierownik wydziału
125

864

- referat utrzymania dróg

122
123
111

884,876
874,875
861
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego 006
111
865
863
Wydział Planowania Rozwoju i Ewidencji Dróg009
116C
824,821
869
   
Wydział Realizacji Inwestycji
- referat inwestycji drogowych

005
010

813
801

- referat mostów113
010
805,825
801
   
Wydział Infrastruktury Technicznej
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej011
012
806
807
- referat kanalizacji deszczowej 115
114
867,868
877
   
Wydział Przygotowania Inwestycji 004
008
831
804,823
   
Wydział Geodezji i Gospodarowania Gruntami116A
116B
870
871
   
Wydział Zamówień Publicznych
003
802,822,832
   
Wydział organizacyjno - administracyjny
- kierownik wydziału
107858
- biuro obsługi interesantów
014
800,890
   
Biuro Obsługi Prawnej
002
866
   
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki 001 810
   
Samodzielne stanowisko ds. Kontaktów z Mediami
005
836
   
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac
103
855
   
Laboratorium 
013
809, 829 
   
Samodzielne stanowisko ds. BHP
112836
   
Wydział obsługi Strefy Płatnego Postoju - ul. Kościuszki 14
- biuro obsługi 841
843
- kierownik wydziału 840
- serwis parkomatów 842
Zmieniony ( 14.03.2024. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com