Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta Drukuj Wyślij znajomemu
22.06.2022.

Logo


„Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”.
Projekt polega na rozbudowie odcinka DW 764 o łącznej długości około 2,39 km. Inwestycja rozpoczyna się na Rondzie Czwartaków a kończy na granicy miasta. Zakres robót dotyczy m.in.:
- rozbudowy: istniejącej jezdni ul. Wojska Polskiego od Ronda Czwartaków do granicy miasta, skrzyżowań, chodników, wlotów dróg podporządkowanych;
- budowy: nowych jezdni, buspasów, dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu, ścieżek rowerowych, ciągów  pieszo – rowerowych, dróg stanowiących dojazd do nieruchomości, dodatkowych jezdni (dojazdowa WP, Łącznik, droga dojazdowa WP II), miejsc  postojowych dla samochodów osobowych  i osób niepełnosprawnych, kanału technologicznego, oczyszczalni wód deszczowych;
-  wykonania zatok autobusowych, nowego oznakowania poziomego i pionowego;
- rozbudowy skrzyżowania ulic: Dąbka – Wojska Polskiego, Wojska Polskiego – Klecka, Wojska  Polskiego – Chabrowa;
-  budowy i przebudowy zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia;
-  wycinki drzew i krzewów oraz nowych  nasadzeń zieleni.
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniające się do lepszego skomunikowania stolicy województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.    
Realizacja zadania spowoduje podniesienie parametrów infrastruktury drogowej w stosunku do stanu obecnego, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, zarówno kierowców jak
i pieszych.  Zwiększenie przepustowości rozbudowanej drogi, skrócenie czasu podróży i poprawa poziomu swobody ruchu, wpłynie na usprawnienie  komunikacji  w tym obszarze
i zmniejszy emisje hałasu.
Przedsięwzięcie jest dostosowane do dwóch zakończonych inwestycji: „ Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania  ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73)do Ronda Czwartaków”  oraz „Rozbudowa DW 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce”.
Dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 41 944 315,13 zł.

 
designed by made your web.com