Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Wydanie decyzji na udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy
Wydanie decyzji na udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy Drukuj Wyślij znajomemu
23.02.2022.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres  i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.
Do wniosku należy dołączyć:

  • orientację z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub 1:10 000 - 2 egz.
  • mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną wyraźnie lokalizacją kanału technologicznego oraz studni początku i końca udostępnienia kanału technologicznego - 2 egz.
  • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia należnej opłaty skarbowej
  • inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, MZD Kielce może żądać dodatkowych dokumentów)  

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel. 34-02-800, 34-02-806, fax. 34-02-830

Opłaty:

Czyność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie: -zgodnie z KPA

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Informacje dodatkowe:

Przed rozpoczęciem robót związanych z umieszczeniem urządzeń w kanale technologicznym należy opracować projekt techniczny dzierżawy wnioskowanego odcinka kanału technologicznego z uwzględnieniem sposobu wprowadzenia i wyprowadzenia urządzeń z kanału technologicznego. Projekt należy uzgodnić z MZD w Kielcach.

Wnioski do pobrania

Zmieniony ( 09.03.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com