Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Drukuj Wyślij znajomemu
13.01.2021.

SPIS ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH "RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH" NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ
23 069 661, 00 ZŁ

Każde z wymienioych poniżej zadań zostało częściowo dofinansowane z RFIL 

1.    Budowa ul. Wydryńskiej
2.    Budowa ul. Prostej (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)
3.    Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach
4.    Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (I etap – budowa kanalizacji deszczowej)
5.    Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz
z rozbudową ul. Podklasztornej
6.    Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159A Suków – Borki
7.    Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach
8.    Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku
ul. Spokojnej
9.    Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD 1 łączącej al. Ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar
10.    Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej
11.    Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta
•    Ul. Zapolskiej na odcinku od ul. Szydłówek Górny do ul. Masłowskiej – strona zachodnia
•    Ul. Warszawska na odcinku od ul. Pocieszka do ul. Jesionowej – strona zachodnia
•    Ul. Wspólna w Kielcach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Żelaznej
•    Ul. Równa w Kielcach na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Żelaznej
•    Ul. Jagiellońska w Kielcach na odcinku od ul. Kołłątaja do wjazdu do bazy MPK
12.    Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce
•    Budowa oświetlenia ul. Nastole oraz łącznika od ul. Karskiego do ul. Pod Telegrafem
w Kielcach  (wykonanie dokumentacji projektowej)
•    Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I w Kielcach : etap 1 – ul. Dewońska,
etap 2 – ul. Puscha oraz skwer przy ul. Kazimierza Wielkiego,
etap 3 – ul. Kowalczewskiego wraz z łącznikiem do ul. Kazimierza Wielkiego        
(wykonanie dokumentacji projektowej)
•    Oświetlenie ul. Zapolskiej w Kielcach  (roboty budowlane)
•    Ul. Równa i Żytnia
•    Ul. Wspólna i Złota
•    Ul. Starodomaszowska, Radiowa, Kaczorowskiego, Niska, Kościuszki
13.    Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego realizowanego na podstawie par.5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD (poza pasem drogowym)
14.    Inicjatywy lokalne real. na podst. Par. 5 ust.1 pkt.4 Statutu MZD
•    Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych Jagiellońska 54, Lecha 6, Lecha 8  i Lecha 10 w Kielcach                
•    Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych  Lecha 1 i Lecha 3 w Kielcach                

Zadania zrealizowane w roku 2020

15.    Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)  (budżet obywatelski)
16.    Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu  Ślichowice II (B.O)   
(budżet obywatelski)
17.    Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)   (budżet obywatelski)
18.    Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce
19.    Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności
•    Przebudowa ul. Koziej na odcinku od km 0+067 do km 0+234
•    Ul. Zapolskiej na odcinku od ul. Szydłówek Górny do ul. Domaniówka
•    Ul. Radomska na odcinku od km 3+676 do km 3+847 jezdnia północna
•    Ul. Orzeszkowa – droga wew. dojazd do Przedszkola Samorządowego nr 42
•    Ul. Turystyczna na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Klonowej

Zmieniony ( 24.02.2022. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com