Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
22.12.2020.
Znaki

 Projekt polega na modernizacji istniejącego oświetlenia (ulic, placów, terenów publicznych) na terenie miasta Kielce na oświetlenie energooszczędne. Aktualnie użytkowane oświetlenie uliczne objęte projektem ma przestarzałą konstrukcję oraz jest w złym stanie technicznym. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co skutkować będzie zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery; poprzez obniżenie mocy zainstalowanych opraw uzyska się wymierne oszczędności finansowe, poprawi się jakość i standard oświetlenia, zwiększy się atrakcyjność i bezpieczeństwo w transporcie publicznym oraz poprawi się wizerunek zewnętrzny miasta. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę wyeksploatowanych napowietrznych linii zasilających, wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED (zapewniające niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonym) wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym. Wszystkie środki trwałe zakupione w ramach projektu będą nowe. Projekt wpisuje się w realizację celu głównego Osi prioryt.3 RPOWŚ 2014-2020, Działania 3.4: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz cel szczegółowy: Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni do wyzwań, jakie zidentyfikowano w audycie energetycznym dla oświetlenia ulicznego w mieście. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 628,41MWh/rok, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2262,28GJ/rok, Wskaźniki produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 506,50tony równoważnika CO2/rok, Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego: 1192 szt.
Wartość projektu wynosi 3 984 100,38 zł przy wkładzie z RPOWŚ w kwocie 3 384 168,50 zł. 
Zmieniony ( 07.01.2021. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com