Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem Drukuj Wyślij znajomemu
21.12.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6 na terenie miasta Kielce w roku 2021

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń
25-346 Kielce, ul. Zagórska 95


za cenę brutto: 578 450,55 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 55/100.)

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com