Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Usługa pogwarancyjna polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 67 szt. parkomatów w Strefie P
Usługa pogwarancyjna polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 67 szt. parkomatów w Strefie P Drukuj Wyślij znajomemu
14.12.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Usługę pogwarancyjną polegającą na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu 67 szt. parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Kielcach.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Hectronic Polska Sp. z o.o.
ul. Bór 164, 42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 498 415,68 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych 68/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 80,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com