Menu Content/Inhalt
Start arrow Praca w MZD arrow Ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy arrow Konkurs na stanowisko - Referenta Referatu Oświetlenia i Infratruktury Teletechnicznej
Konkurs na stanowisko - Referenta Referatu Oświetlenia i Infratruktury Teletechnicznej Drukuj Wyślij znajomemu
31.12.2020.
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

 • wydawanie decyzji lokalizacyjnych dotyczących umieszczeń urządzeń w terenach zarządzanych przez MZD Kielce
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma, interpelacje
 • prowadzenie rozliczeń rachunków za energię elektryczną zużytą przez punkty odbioru energii elektrycznej
 • prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów wewnątrz wydziału
 • współpraca z wydziałem zamówień publicznych przy prowadzeniu postępowań przetargowych
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania realizacji inwestycji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • niekaralność
 • posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku elektrotechnika
 • posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia  zawodowego
 • znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Ustawy o drogach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość programów: MS Office
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, profesjonalizm i odpowiedzialność

Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

Warunki pracy:

Liczba lub wymiar etatu: 1,0


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku
i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie jednostki oraz na terenie miasta Kielce, praca w zespole, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca na parterze w budynku jednopiętrowym usytuowanym przy ul. Prendowskiej 7. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty
i oświadczenia w formie papierowej:
 • CV
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
Składanie dokumentów:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty należy składać do 31.12.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
pokój nr 103

 

Inne

informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta Wydziału  Infrastruktury Technicznej". Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i można je odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru w pokoju nr 103  (nieodebrane dokumenty nie będą odsyłane).

W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 34 02 855.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze
Zmieniony ( 14.12.2020. )
 
następny artykuł »
designed by made your web.com