Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Kielecki Rower Miejski Drukuj Wyślij znajomemu
09.12.2020.
Znaki

 Przedmiotowy projekt obejmuje swym zakresem 3 zadania inwestycyjne:1. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych; 2.Stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów z min. 200 rowerami, w tym m.in. 10% rowerów ze wspomaganiem elektrycznym; 3. Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia ścieżek rowerowych na terenie miasta Kielce, połączy obecne ścieżki z planowanymi i realizowanymi ddr w ramach innych projektów oraz utworzy alternatywny środek transportu jakim jest rower, tym samym dopełni infrastrukturę transportu publicznego, umożliwi mieszkańcom (w tym osobom niepełnosprawnym) realizację potrzeb transportowych w sposób ekologiczny, szybki i bezpieczny. Utworzenie miejskiego systemu rowerów pozwoli na krótkoterminowe wypożyczenie roweru z dowolnej stacji i jego zwrot w dogodnej lokalizacji.Transport rowerowy będzie powiązany z aplikacjami informatycznymi wspomagającymi działanie systemu.Wzrost udziału rowerowego w ogólnej liczbie podróży będzie przyczyniał się poprawy wizerunku gminy, obniżenia poziomu CO2 oraz promował aktywną mobilność miejską, a także integrował transport publiczny z komunikacją indywidualną. Projekt wpisuje się w realizację celów RPOWŚ 2014-2020, Oś. 3, Dz. 3.4, cel szczegółowy- Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 7 szt., Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 42szt., Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 3,79km; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
 
Wartość projektu wynosi 21 478 866,29 zł przy wkładzie z RPOWŚ na poziomie 18 257 036,34 zł.
Zmieniony ( 14.01.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com