Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Kielecki Rower Miejski Drukuj Wyślij znajomemu
09.12.2020.
Znaki

 Przedmiotowy projekt obejmuje swym zakresem 3 zadania inwestycyjne:1. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych; 2.Stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów z min. 200 rowerami, w tym m.in. 10% rowerów ze wspomaganiem elektrycznym; 3. Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia ścieżek rowerowych na terenie miasta Kielce, połączy obecne ścieżki z planowanymi i realizowanymi ddr w ramach innych projektów oraz utworzy alternatywny środek transportu jakim jest rower, tym samym dopełni infrastrukturę transportu publicznego, umożliwi mieszkańcom (w tym osobom niepełnosprawnym) realizację potrzeb transportowych w sposób ekologiczny, szybki i bezpieczny. Utworzenie miejskiego systemu rowerów pozwoli na krótkoterminowe wypożyczenie roweru z dowolnej stacji i jego zwrot w dogodnej lokalizacji.Transport rowerowy będzie powiązany z aplikacjami informatycznymi wspomagającymi działanie systemu.Wzrost udziału rowerowego w ogólnej liczbie podróży będzie przyczyniał się poprawy wizerunku gminy, obniżenia poziomu CO2 oraz promował aktywną mobilność miejską, a także integrował transport publiczny z komunikacją indywidualną. Projekt wpisuje się w realizację celów RPOWŚ 2014-2020, Oś. 3, Dz. 3.4, cel szczegółowy- Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" - 7 szt., Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 42szt., Długość wspartej infrastruktury rowerowej - 3,79km; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
 
Projekt został zrealizowany. Jego wartość wyniosła 19 079 057,52 zł przy dofinansownaiu na poziomie 16 613 914,95 zł.
 
Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką
 

 
Ul. Warszawska - od ul. Turystycznej do ul. Orkana
 

 
Ul. Sandomierska od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej
 
 

 
Al. Szajnowicza-Iwanowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Puscha
 
  

 
Ul. Weterynaryjna od ul. Ściegiennego do ul. Łanowej
  

 
Al. Solidarności od al. IX Wieków Kielc do al. Tysiąclecia PP
  

 
Al. Solidarności od al. Tysiąclecia PP do wjazdu do Galerii Echo
  

 
Al. Solidarności od wjazdu do stacji Orlen do Parku im. Dygasinskiego
 
  

 
Ul. J.N. Jeziorańskiego od ul. Sikorskiego do połączenia ze ścieżką w ul. J.N Jeziorańskiego

 
Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych
   
 
Zmieniony ( 03.01.2024. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com