Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Roboty budowlane dla następujących zadań: Zadanie 1 : „Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku
Roboty budowlane dla następujących zadań: Zadanie 1 : „Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku Drukuj Wyślij znajomemu
17.11.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Roboty budowlane dla następujących zadań:
    Zadanie 1 : „Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku                                         od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej”,
    Zadanie 2 : „Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek                                   od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)”,

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
TOMBET Sp. z o. o.
Korytnica 10A, 28-305 Sobków


za cenę brutto: 1 777 782,79 zł. (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 79/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com