Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Oświetlenie ulicy Wydryńskiej w Kielcach” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i modernizacja Drukuj Wyślij znajomemu
03.11.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że zamówienie na: Opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn: „Oświetlenie ulicy Wydryńskiej w Kielcach” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa
i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”, zostało udzielone w dniu 29.09.2020 r. Wykonawcy:
 
Elcont” Radosław Cieślak,Fabian Rębisz Sp. J.
36-001 Trzebowisko 928C

Cena brutto:  24 477,00 zł.
Termin wykonania: do dnia 31.03.2021 r.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert określone w ogłoszeniu, tj. „cena – 100%”. Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, tj. 100,00 pkt.
                                                                
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com