Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Unieważnienie- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod
Unieważnienie- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod Drukuj Wyślij znajomemu
04.09.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: "Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury" - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Cena brutto oferty ocenionej jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 1 213 026,00 PLN. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com