Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Ch
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Ch Drukuj Wyślij znajomemu
22.07.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej
wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Monika Burczyn
„Koncept plus”
Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce 

 

za cenę brutto: 494 460,00 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 93,80  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com