Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Ogłoszenie Drukuj Wyślij znajomemu
30.06.2020.
OGŁOSZENIE
 
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 67/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 808,65 złotych (osiemset osiem złotych 65/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kielce 1/2 z udziału wynoszącego 617/215085 części (związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Marszałkowskiej 81 w Kielcach) prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0006 miasto Kielce, gmina Kielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 947/378 0 pow. 0,0110 ha, nr 947/380 0 pow. 0,0113 ha, nr 947/382 0 pow. 0,0099 ha, nr 947/390 0 pow. 0,0413 ha, nr 947/388 0 pow. 0,0105 ha, nr 947/386 0 pow. 0,0038 ha, nr 947/384 0 pow. 0,0102 ha oraz nr 947/376 0 pow. 0,0 134 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Anny Pindral pod warunkiem przedłożenia przez nich dokumentu potwierdzającego ich prawo do udziału w przedmiotowej nieruchomości należącego do zmarłej Anny Pindral na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05 października 2018 r. znak AB-I.6740.2.8.2018.BOJ, tj. 06 listopada 2018 r. w postaci prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Annie Pindral - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”
 
Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 30.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com