Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Unieważnienie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Etap I – „Rozbudowa ulicy Orląt
Unieważnienie - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Etap I – „Rozbudowa ulicy Orląt Drukuj Wyślij znajomemu
23.06.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
Etap I – „Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość ok. 480 m” Etap II – „Rozbudowa skrzyżowania
ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”


Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 396 675,00 PLN.  Cena brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 345 000,00 PLN. Zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com