Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Ogłoszenie Drukuj Wyślij znajomemu
16.06.2020.
OGŁOSZENIE
 
„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 12 marca 2020 toku, sygn. akt VIII NS 192/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 174 631 złotych (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 439/1 0 powierzchni 0,0494 ha, nr 511/155 0 powierzchni 0,0015 ha i nr 511/13 0 powierzchni 0,0010 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2017 roku znak AB1.6740.2.5.2017.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 06 września 2017 roku - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”

Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 16.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com