Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Ogłoszenie Drukuj Wyślij znajomemu
08.06.2020.

OGŁOSZENIE

„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt VIII NS 64/20 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 741,33 złotych (siedemset czterdzieści jeden złotych 33/100 groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego udziału wynoszącego 1/6 część prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0006 miasto Kielce, gmina Kielce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1175/1 0 powierzchni 0,0013 ha, która to należność ma być wypłacona spadkobiercom Stanisławy Pela pod warunkiem przedłożenia przez nich dokumentu potwierdzającego ich prawo do udziału w przedmiotowej nieruchomości należącego do zmarłej Stanisławy Pela na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02 listopada 2018 r. znak SPN.III.7820.1.17.2018, tj. 25 października 2019 r. w postaci prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Stanisławie Pela - na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.”

Referendarz sądowy Tomasz Pietrzyk

Zmieniony ( 08.06.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com