Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow KRM - al.Solidarności - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower ...
KRM - al.Solidarności - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower ... Drukuj Wyślij znajomemu
18.05.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejski” – Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inzynierskie "PROSTA-PROJEKT"
Piórkowice, ul. Kielecka 37,
26-020 Chmielnik

za cenę brutto: 117 957,00 zł. (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złoty 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com