Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki rower miejski" - zadanie i - budo
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Kielecki rower miejski" - zadanie i - budo Drukuj Wyślij znajomemu
17.04.2020.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
„Kielecki Rower Miejski” – zadanie I
- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul. Warszawska – od ul. Szydłówek Górny do ul. Jaworskiego


Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 173 909,70 PLN.  Cena brutto najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 92 000,00 PLN. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com