Menu Content/Inhalt
Start arrow Jak załatwić... arrow Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego Drukuj Wyślij znajomemu
17.04.2020.
Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu zgłaszającego, nazwę ulicy i miejsce awarii, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego zajmowanego w czasie awarii przez sprzęt oraz zdarzenie, nazwę wykonawcy odtworzeniowych robót drogowych, nazwę wykonawcy badań laboratoryjnych, szkic sytuacyjny miejsca awarii.
Istnieje możliwość skorzystania z zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu dla typowych schematów zajęć pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Harmonogram robót
Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce, tel.
34-02-800, fax. 34-02-830
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Opłaty:
Zgłoszenie podlega opłacie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/493/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 20 luty 2020r.  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia
Podstawa prawna:

1. Art.. 40 ust. 14-15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.2068 ze zm.)

2. Art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

3. Uchwała nr XXVI/493/2020 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Niezgłoszenie usunięcia awarii w  pasie drogowym bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Wnioski do pobrania


Zmieniony ( 22.04.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com