Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2020 arrow Ul. Jesionowa, Topolowa, Zagnańska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczenie
Ul. Jesionowa, Topolowa, Zagnańska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczenie Drukuj Wyślij znajomemu
19.03.2020.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy: Jesionowej w Kielcach - oznaczonych jako działki ewidencujne numer 915/15, 1424/2 (obręb 0006), 207/8, 207/9 (obręb 0010), Topolowej w Kielcach - oznaczonych jako działka ewidencyjna numer 188/3 (obręb 0010), Zagnańskiej w Kielcach (skrzyżowanie z ul. Jesionową i Łódzką) - oznaczonych jako działka ewidencyjna numer 25/7 (obręb (0010)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 Tomasz Śmigielski
Zakład Robót Geodezyjnych "INWAR II" Tomasz Śmigielski
ul. Seminaryjska 28/3, 25-372 Kielce

 

za cenę brutto: 15 900,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 05.02.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com