Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w parku A.Dygasińskiego": Etap – 1,2,
Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w parku A.Dygasińskiego": Etap – 1,2, Drukuj Wyślij znajomemu
15.10.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w parku A.Dygasińskiego: Etap – 1,2,3  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce realizowana na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”   
 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 EL-SPORT
Małgorzata Pawlaczyk
ul. Rawicka 18,
60-113 Poznań
 

za cenę brutto: 342 566,37 zł. (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 37/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj.100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com