Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
07.10.2019.

Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce

Projekt polega na modernizacji istniejącego oświetlenia (ulic, placów, terenów publicznych) na ternei miasta Kielce na oświetlenie energoosczędne.
Aktualnie użytkowane oświetlenie uliczne objęte projektemma przestarzałą konstrkucję oraz jest w złym stanie technicznym.
W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co skutkować będzie zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery.
Poprzez obniżenie mocy zainstalowanych opraw uzyska się wymierne oszczędności finansowe, poprawi sie jakość i standard oświetlenia, zwiększy się atrakcyjność i bezpieczeństwo w transporcie publicznym
oraz poprawi wizerunek zewnętrzny miasta. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę wyeksploatowanych napowietrznych linii zasilających, wymianę obecnych
energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED (zapewniające niski pobór energii elektrycznej, emitujące
oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonymoś wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym.
Projekt wpisuje się realizację celu głównego Osi priorytetowej RPOWŚ 2014-2020, Działania 3.4: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz cel szczegółowy: Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.
Projekt odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni do wyzwań, jakie zidentyfikowano w audycie energetycznym dla oświetlenia ulicznego w mieście.
Wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 802,77 MWh/rok,
ilość zaoszczędzonej energii cieplnej oG/rok, Wskaźniki produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 640,61 MgCO2/rok,
Liczna zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego: 1874 szt. (w tym dobudowanych zostanie 5 lamp hybrydowych w miejscach niezbędnych do osiągnięcia oświetelnia normatywnego)

Zmieniony ( 07.10.2019. )
 
designed by made your web.com