Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Zamówienia Publiczne arrow Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruk
Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruk Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Data przekazania ogłoszenia:

27.08.2019
Tryb przetargu:niegraniczony
Termin wykonania
840 dni od podpisania umowy
Wadium:430 000,00 PLN
Kryteria oceny:Cena - 60%, Okres gwarancji jakości - 15%, Wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości - 15%, Doświadczenie kluczowego zespołu wykonawcy- 10%
Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2019 r. o godz. 09.30. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce - sala konferencyjna w dniu 14.11.2019 r. o godz. 14.00 

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego  

Ogłoszenie:

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony na stronach TED

Dokumenty do pobrania:

Modyfikacje

 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com