Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2019 arrow Etap IV - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gmin
Etap IV - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gmin Drukuj Wyślij znajomemu
30.01.2019.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce
Etap IV - ul. Klonowa, Jaworskiego, Orkana, al. Solidarności od al. Tysiąclecia PP do ul. Bęczkowskiej”


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EBS Sp. z o.o.
ul. Gustawa Morcinka 7
25-332 Kielce

za cenę brutto:  1 877 227,57 zł. (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 57/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 17.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com