Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem Drukuj Wyślij znajomemu
18.12.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych i sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6
na terenie miasta Kielce w latach 2019 – 2020

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Waldemar Boleń
Zakład Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Waldemar Boleń
25-346 Kielce, ul. Zagórska 95


za cenę brutto:  1 091 087,24 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 24/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com