Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Wojewódzka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych ni
Ul. Wojewódzka - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych ni Drukuj Wyślij znajomemu
04.12.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wojewódzkiej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna  numer: 810 o pow. 1.1086 ha (obręb 0010)

 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tomasz Śmigielski
Zakład Robót Geodezyjnych
„INWAR II”
ul. Seminaryjska 28/3
25-372 Kielce

za cenę brutto:  6 300,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,91  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com