Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Pr
Unieważnienie postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Pr Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leszczyńskiej  w Kielcach na odcinku od al. Solidarności
do ul. Poleskiej - etap I od al. Solidarności do ul. Śląskiej”


zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu czynności badania ofert, najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 94,92 pkt., została złożona na kwotę: 173 350,00 PLN.
Cena brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 125 000,00 PLN, a nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com