Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację
Unieważnienie postępowania - Etap I - Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację Drukuj Wyślij znajomemu
05.11.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
 
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Etap I- ul. Nowy Świat, Częstochowska, Poleska, Kaczmarka, al. Legionów, Śląska, Massalskiego, Ogrodowa, Poligonowa i Ułańska”

zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę: 1 869 546,15 PLN (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych). Cena brutto najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 1 503 996,57 PLN,  a nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com