Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Rajtarska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z projektem podziału nieruchomości
Ul. Rajtarska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z projektem podziału nieruchomości Drukuj Wyślij znajomemu
17.10.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z projektem podziału nieruchomości dla zadania: „Budowa ulicy Rajtarskiej w Kielcach na odcinku od ulicy Kordeckiego do ulicy Sobieskiego” obejmującej działki nr 931 o pow. 0,0181 ha, 939/23 o pow. 0,0303 ha, 939/24 o pow. 0,0031 ha, 939/33 o pow. 0,1025 ha, 1503/13 o pow. 0,0041 ha, 1503/14 o pow. 0,0086 ha, 1503/17 o pow. 0,0119 ha, 1503/22 o pow. 0,4248 ha, 1509/2 o pow. 0,3627 ha, 1510/4 o pow. 0,0064 ha, 1510/9 o pow. 0,1165 ha (obr. 0023)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Jacek Rogóż
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOPROJEKT”
Jaworznia Zagórze 48A, 26-065 Piekoszów

za cenę brutto:  7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com