Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w rejonie ul. Okrzei i Sabinówek w Kielcach w ramach
Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w rejonie ul. Okrzei i Sabinówek w Kielcach w ramach Drukuj Wyślij znajomemu
16.10.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę sieci wodociągowej i kanału sanitarnego w rejonie ul. Okrzei   i Sabinówek w Kielcach w ramach zadania: Inicjatywy lokalne (m. in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)

                  
wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce


za cenę brutto:  402 900,30 zł. (słownie: czterysta dwa tysiące dziewięćset złotych 30/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com