Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania - Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z
Unieważnienie postępowania - Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z Drukuj Wyślij znajomemu
02.10.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  informuje, że po uwzględnieniu zarzutów podniesionych w odwołaniu  (pismo z dnia 06.09.2018 r.)  oraz po otrzymaniu postanowienia z dnia 10 września 2018 roku Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego unieważnił czynności odrzucenia oferty odwołującego  i unieważnienia postępowania oraz dokonał ponownych czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odrzuconej. Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 
Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury - w systemie zaprojektuj i wybuduj

zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta (która uzyskała najwyższą ilość punktów po dokonaniu  czynności ponownej oceny ofert, tj. 92,26 pkt) została złożona na kwotę: 38 092 490,95 PLN. Cena brutto najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 33 652 000,00 PLN, a nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 Dokumenty do pobrania:
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com