Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjneg
Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjneg Drukuj Wyślij znajomemu
03.10.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
 
Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach”

zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta (która uzyskała najwyższą ilość punktów) została złożona na kwotę: 1 107 000,00 PLN. Cena brutto najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia, tj. 785 000,00 PLN, a nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com