Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Ul. Olszewskiego - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji ...
Ul. Olszewskiego - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji ... Drukuj Wyślij znajomemu
10.08.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 

Firma Inżynierska
Jerzy Bajer
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37
31-234 Kraków

za cenę brutto:  Zadanie nr I - 867 150,00 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100.)

Zadanie nr II - 202 335,00 (słownie: dwieście dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com