Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania -ITS - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)
Unieważnienie postępowania -ITS - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) Drukuj Wyślij znajomemu
06.06.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)
dla inwestycji pod nazwą:
„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach     wraz z budową niezbędnej infrastruktury”


zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert, tj. do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10.30, nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, Zamawiający unieważnia postępowanie.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com