Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2018 arrow Unieważnienie postępowania - ul. Sowia - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robó
Unieważnienie postępowania - ul. Sowia - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robó Drukuj Wyślij znajomemu
25.04.2018.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”),  zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
 
Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania
pn.: ,,Przebudowa oświetlenia ulicy Sowiej w Kielcach’’ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce


zostało unieważnione

Uzasadnienie faktyczne i  prawne unieważnienia postępowania

WW przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, Zamawiający unieważnia postępowanie. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 15.02.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com