Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Kanały technologiczne w drogach - 03.2018 Drukuj Wyślij znajomemu
15.03.2018.
INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W KIELCACH

W imieniu Prezydenta Miasta Kielce – ZarządcQy dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadanie inwestycyjne polegające na:
  • Budowa drogi oznaczonej w MPZP symbolem KPJ w Kielcach (na odcinku od Mieszka I do terenów oznaczonych MWI)
  • Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orląt Lwowskich)
  • Budowa ulicy Czachowskiego w kierunku (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)
  • Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego)
  • Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach
  • Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja
  • Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej)
  • Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej
  • Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty
  • Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a.    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b.    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach www.mzd.kielce.pl  oraz  przesłane do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Do pobrania
Zmieniony ( 15.03.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com