Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1KDD w K
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1KDD w K Drukuj Wyślij znajomemu
17.11.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz” od strony ul. Ściegiennego”.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 
„TRASBUD” BUDOWNICTWO
T.MICHALSKI, R.MAJCHRZYK Spółka Jawna
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

za cenę brutto: 494 049, 83 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 83/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com